REZONAČNÍ KOTOUČ - spolehlivé odrušení geopatogenních zón

Po vydatných deštích se naplnily koryta řek ale i toky podzemních pramenů. Tím pádem se rozšířilo i jejich negativní působení. Některé stromy začínají usychat, což není zcela určitě nedostatkem vody.  Problémy se spánkem mohou najednou pciťovat i lidé, kteří žádné problémy neměli.

Hermanek