Geoatogenní zóny

Na těchto stránkách můžete získat zajímavé informace o působení vnějšího prostředí na člověka, rostliny, mezilidské vztahy a duchovní rozvoj osobnosti.

Dozvíte se, jak je naše prostředí ovlivňováno geoanomálnímii zónami, stavebními materiály i sluneční aktivitou.

Seznámíme vás s přístrojem, který dokáže eliminovat vliv geoanomálních zón, na kterých dochází ke snížení potenciálu přirozeného elektromagnetického pole.

Pole