Geopatogenní zóny a člověk

Mnoho let se snažíme pochopit, co jsou to vlastně geopatogenní zóny. Prováděli jsme mnoho pokusů s nastavením určité hladiny v prostředí a při tom se ukázalo, že pro člověka existuje určitá ideální hladina potenciálu elektromagnetického pole, ve které se cítí nejlépe.

V této hladině jsou stejnoměrně aktivována všechna  energetická centra našeho těla . Pokud budeme snižovat a nebo zvyšovat vrcholovou hodnotu potenciálu o pouhých několik desetin %, tento ideální stav se poruší. Tuto nerovnováhu vnímají citlivé osoby velmi bolestně. Čím větší je odchylka od ideálního stavu, tím přibývá množství osob, které tuto odchylku vnímají.

Jestliže tato odchylka dosáhne takové úrovně, že může způsobit i zdravotní problémy, hovoříme o patogenní zóně. Většina lidí se dokáže přizpůsobit podmínkám prostředí a žijí na místech s nedostatkem energie mnoho let, často i celý život. Mnoho takových osob jsme již poznali a porovnávali jsme je s těmi, kteří prožili svůj život v podmínkách ideálních. Již na první pohled uvidíte výrazné rozdíly ve vzhledu, chování, duševní kondici a zdravotním stavu. Naše zkušenosti zcela přesvědčivě ukazují, že kvalita prostředí má v dlouhodobém časovém horizontu výrazný vliv na kvalitu života.

Naše experimenty s nastavováním různých potenciálů, kdy vrcholová hodnota potenciálu v prostředí odpovídala elektronicky nastavenému referenčnímu/porovnávacímu/ napětí, jehož prostřednictvím jsme přesně ovládali stav prostředí, prokazatelně dokazují, že úroveň vrcholového potenciálu elektromagnetického pole je velmi důležitý parametr pro živé organismy.

V průběhu mnohaletého zkoumání jsme vytvořili systém, který dokáže vyrovnat nerovnosti v potenciálech elektromagnetického pole na ideální úroveň. Tento systém se nazývá DOBRÁ VLNA.