Technické parametry "dobré vlny"

hmotnost: 50 - 70 g podle způsobu umístění
rozměry: 30 x 110 mm (na topení), 30 x 320 mm (do země)

výkon: ( schopnost eliminovat silnou negativní geopatogenní zónu, kterou tvoří geologický zlom zaplněný vodou )- na vzdálenost 10 - 85 m podle typu přístroje.

Často se ptáte, jak funguje Dobrá vlna.

Tento systém se vytvářel postupně více než 10 let na principech empirických. Krok za krokem jsme zkoušeli technické úpravy a od prvopočátečního zařízení to představuje několik desítek tisíc pokusů. Práce probíhala bez přerušení ve dne i v noci, kdy se zkoušelo, jak zařízení funguje. Proto se velmi omlouvám své rodině, která musela tak dlouho strádat nedostatkem peněz a také trpěla při neúspěšných pokusech, kdy jsme trávili bezesné noci. Jsem vděčný všem uživatelům, kteří přispěli k uskutečnění velkého snu. Dobrá vlna je jejich a především na nich záleží, jak daleko dopředu  se dostane.

Dobrá vlna je založena na přenosu informací mezi jednotlivými přístroji a řídící jednotkou, která udržuje celý systém v provozu, řídí ideální energetickou hladinu prostřednictvím referenčního potenciálu, který je stabilizován čistým kysličníkem křemičitým. / geofyzikové považují podloží s křemičitým pískem jako ideální/. Zdrojem energie je reliktní kosmické záření, které se snímá přístrojem, zesiluje a převádí na posuvné proudy přímo do země. Zemská kůra je využívána jako řídící mřížka mohutné elektronky, která je napájená přímo z kosmického záření. Tím se velmi jemné a slabé elektromagnetické pole zesiluje a získává přesně takové vlastnosti, které potřebujeme - je homogení na poměrně veliké ploše, stabilizované řídícím potenciálem a můžeme je oživit potřebnými informacemi, které působí podobně jako homeopatické léky.

Pokud jste se již zabývali alternativní medicínou, jistě chápete souvislost mezi akupunkturou a homeopatií. Podobné účinky může vyvolávat i prostředí, jestliže zesílíme homeopatickou informaci byliny a pomocí zářiče tuto informaci přenášíme do prostředí. Tyto pokusy prováděl úspěšně již na počátku minulého století jeden rakouský lékař s pomocí nilského kříže. Současná alternativní medicína se velmi rychle rozvíjí. Dnes jsou známé vlastnosti akupunkturních bodů, jaké kmitočty na ně působí a jaké účinky mají homeopatické léky. Existuje celá řada přístrojů, které již tyto poznatky využívají v praxi pro diagnostiku i pro léčení.