Teorie frekvenční patogenity

Živá buňka, jednotlivé orgány i celý organismus žijí v symbióze s elektromagnetickým polem. Pro každou část těla je charakteristické určité spektrum kmitočtů. Frekvence se postupně zvyšují od oblasti pánve ( 1. čakra ) až k temeni hlavy ( 7. čakra ). Toto frekvenční spektrum začíná v oblasti mikrovln a pokračuje postupně v centimetrových, decimetrových, metrových vlnách .... Můžeme si to představit jako souzvuk sedmi tónů a všech harmonických kmitočtů na strunovém hudebním nástroji - akord.

 Každé místo na zemi má svoje charakteristické ladění a můžeme si je rozdělit podle toho, jak ovlivňují spektrum uvedených kmitočtů :

  • neutrální - nijak neovlivňuji
  • kladné(pozitivní)- zdůrazňují nebo přímo vyzařují uvedené kmitočtové spektrum ( tyto zóny jsou poměrně vzácné)
  • negativní (patogenní)- více nebo méně omezují- zeslabují. Do této skupiny lze zařadit všechny uvedené geoanomální zóny i elektromagnetický smog.