Geopatogenní zóny

  • záření radioaktivních prvků
  • únik radonu z podloží
  • mechanické /akustické v oblasti ultrazvuku/ vibrace podloží
  • snížení  potenciálu přirozeného elektromagnetického pole vlivem materiálu v podloží
  • vliv vodních pramenů
  • Curieho a Hartmanovy pásy